About Us

 

Hei og velkommen!

 

Vi er mor og datter, Tone og Heidi, og vi bor i Kristiansand. Mor er uføretrygdet og er hjemmeværende, Heidi er utdannet Helsesekretær 2010. Mor har hatt flere forskjellige raser: Buhund, Borzoi, Belgisk fårehund (Groendal), Japansk Spisshund. Vi har også hatt Chihuahua og Borzoi, men nå er det  Chinese Crested og Whippet.
Vi startet med Chinese Crested i 2000, Whippet i 2012 og Borzoi i 2014.
Vi har begge vært på Oppdretterskolen arrangert av NKK: - Kurs 1. Genetikk og Avl. - Kurs 2. Oppdrett.

 

Hos oss er alle hundene familiemedlemmer. Vi skaffet oss først og fremst hund, fordi vi ville ha et nytt familiemedlem, etter hvert ble de bare flere og flere. De to første hundene hadde utstillingsfeil, men de andre blir stillt. Vi planlegger noen kull med tiden og fikk derfor kennelnavnet Absolute Soul. Vi valgte dette navnet fordi, i et kull kan ikke alle bli utstillings championer, men alle trenger et hjem. Vi vil prøve å avle frem sunne, friske, godt gemytt og rasetypiske hunder.

 

Det er Heidi som aktivt stiller ut hundene, hun stiller også Gordon Setter for sin far og stiller gjerne opp som handler når det trengs.

 

Håper dere liker hjemmesiden vår, ta gjerne kontakt for en hyggelig prat eller om du lurer på noe!

 

Hilsen Tone og Heidi.


  

Hi and welcome to us!  

We are mother and daughter, Tone and Heidi, and we live in Kristiansand (Norway)
Mother is disabled compensation and every day home beeing.
Heidi is educated health secretary 2010.

Tone have had many different breeds, like: Norsk Buhund, Borzoi, Groendal, Japansk Spisshund. We also have had Chihuahua and Borzoi. Now it's Chinese Crested and Whippet.

 

We started with Chinese Crested in 2000, Whippet in 2012 and Borzoi in 2014.

 
We have both been on the Breeder-school arranged by NKK:
- Course 1. Genetics and Breeding
- Course 2. Breeding
 
At home, all the dogs are living like family members.
The oldest one with show fail's, but the other ones are going on show's.
We are planing some litters in the time, that's way we got the kennel name Absolute Soul.
We chosed this name because, in a litter can't every puppy be a show champion, but everyone needs a home.
We will try to breed healthy and breed typical dogs with a good temper
 
It's Heidi who's active show's the dogs, she also show her fathers Gordon Setter and she are happy to help handling dogs when needed.
 
We hope you like ouer homepage, please contact us for a nice chat ore if it's something you are wondering of :D
 
Nice Regards from Tone and Heidi

 

8. Best Breeder 2011
7. Best Breeder 2012
8. Best Breeder 2013
3. Best Breeder 2014
4. Best Breeder 2015
3. Best Breeder 2016
5. Best Breeder 2017
4. Best Breeder 2018
2. Best Breeder 2019
2. Best Breeder 2020
2. Best Breeder 2021
3. Best Breeder 2022